Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 1,999,999 accounts found (22,009,041.37 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub154,397,519.63127749 BNB--2,739,106
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token7,572,072.62007796 BNB34.40437270%2,555,562
30xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d5,901,007.52148631 BNB26.81174260%1,076
40xf06b404e9c8ab8ae3e660e2e0af8c053363538b51,000,000.10506991 BNB4.54358774%633
50x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3Binance: Hot Wallet 6685,666.98739501 BNB3.11538779%3,653,551
60xbe1b5d17777565d67a5d2793f879abf59ae5d351238,891.60535812 BNB1.08542485%12
70xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token224,903.87482943 BNB1.02187038%293,321
80x000000000000000000000000000000000000deadBurn Address132,592.21986248 BNB0.60244432%2,045
90x161ba15a5f335c9f06bb5bbb0a9ce14076fbb645Binance: Hot Wallet 11110,492.02990652 BNB0.50203018%1,267,578
100xbd612a3f30dca67bf60a39fd0d35e39b7ab80774Binance: Hot Wallet 13110,472.35436184 BNB0.50194078%1,258,084
110xdccf3b77da55107280bd850ea519df3705d1a75aBinance: Hot Wallet 9110,390.96973407 BNB0.50157100%1,237,901
120x3c783c21a0383057d128bae431894a5c19f9cf06Binance: Hot Wallet 8110,156.60255219 BNB0.50050614%1,194,178
130x515b72ed8a97f42c568d6a143232775018f133c8Binance: Hot Wallet 12109,391.70901966 BNB0.49703078%1,214,298
140xeb2d2f1b8c558a40207669291fda468e50c8a0bbBinance: Hot Wallet 10109,018.71546339 BNB0.49533605%1,249,684
150x7bda16073b3ffe2ba4cf06784515d6fa21439aa3107,775.14045345 BNB0.48968576%5,124
160x41772edd47d9ddf9ef848cdb34fe76143908c7adFTX Exchange105,210.95272514 BNB0.47803514%180,555
170xab87c2f5fe40c7ea8b6f1a68c09f8e869b72cb5497,760.85784087 BNB0.44418499%59
180xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561980,508.93978145 BNB0.36579939%49
190x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,720.9567419 BNB0.28497814%88
200xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546961,978.12808874 BNB0.28160303%190
210xa180fe01b906a1be37be6c534a3300785b20d947Binance: Hot Wallet 1653,943.51981428 BNB0.24509709%361,575
220xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1Binance: Hot Wallet 752,999.55843286 BNB0.24080812%2,933,516
230xb3f923eabaf178fc1bd8e13902fc5c61d3ddef5b52,747.89740289 BNB0.23966467%5,583
240xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.6191 BNB0.22783191%105
250xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55Fake_Phishing748,510.94198842 BNB0.22041370%34
Show Records