Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 1,999,999 accounts found (9,271,928.43 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub167,142,682.22429674 BNB--130,154
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token5,416,897.37042729 BNB58.42255375%163,251
30xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token1,140,846.19374104 BNB12.30430328%56,866
40xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d500,007.86546281 BNB5.39270627%327
50x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet360,486.80282139 BNB3.88793772%2,592,497
60xb1256d6b31e4ae87da1d56e5890c66be7f1c038e137,334.83043558 BNB1.48118950%131,572
70x000000000000000000000000000000000000dead130,466.25941615 BNB1.40711029%18
80xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561980,508.93937865 BNB0.86830846%44
90x6589cc3e352317a0ca7992a8a666e9d127f0241080,252.31668354 BNB0.86554073%11
100x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,374.1566419 BNB0.67272043%82
110xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.469 BNB0.54080949%102
120xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55Fake_Phishing748,510.90358875 BNB0.52320188%28
130x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token48,052.56126404 BNB0.51825854%28,536
140xb365fba4e6c2e13696147bbadfd73077541ece0f40,598.0817494 BNB0.43786017%26
150xdaf66c0b7e8e2fc76b15b07ad25ee58e04a6679638,593.48533391 BNB0.41624011%27,283
160x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b33,970.8 BNB0.36638333%22
170x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,592.49 BNB0.29759171%28
180x34cbe76f4802c182baabf10553737f9877e1a61720,010.15315642 BNB0.21581436%2
190xab87c2f5fe40c7ea8b6f1a68c09f8e869b72cb5418,874.87740219 BNB0.20357014%15
200xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546918,724.95379879 BNB0.20195317%61
210x2055105b4b236c6604d2d7e187c465f06275959b17,559.40148524 BNB0.18938241%4
220x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe16,990.05546852 BNB0.18324187%5,327
230x0d255c1aca03d55589be31897850292dd71f5ece14,192.18162752 BNB0.15306613%37,994
240xa78a6f3d391e272e7c0c40e8e5571558c6cf36c712,512.69089186 BNB0.13495241%29
250xc1db7f59d783e2d0f795b66f175b23d3834c36ee12,351.96288389 BNB0.13321892%3
Show Records